วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride คุณภาพดี สำหรับระบบตกตะกอน น้ำประปา, น้ำทิ้ง ราคา 5.0 บาท/กิโล

Flocculation ด้วย  PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride   การบวนการ เร่งตกตะกอน เป็นกระบวนการทางกายภาพและเคมีที่ใช้ในการกำจัดตะกอนที่มองเห็นและวัสดุ   ออกจากน้ำซึ่งจะทำให้มันเป็นคอลลอยด์  ก็สามารถทำได้ด้วยการกวน และการเต็ม สารเร่งตกตะกอน, Coagulants  วิธีการ Colloidal ด้วยการผสมที่แตกต่างกัน อนุภาค collidal ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา   จะร่วมตัวเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ BIG FLOCC  และ สามารถมองเห็นได้  สามารถผ่านกระดาษกรอง   สามารถใช้สระว่ายน้ำ, น้ำประปา และน้ำเสียแพคน้ำ 10 %  ราคา 5.0  บาท/กิโลติดต่อพนักงานขาย ค่ะ | คุณมานพ 099-351-6998
หรือ ติดต่อทาง E-mail : manop.service@gmail.com
ในกระบวนการตกตะกอน flocculation  ที่มีการใช้  PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride และ โพลิเมอร์ ประจุลบ anionic polymer 


ที่ใช้เป็นการก่อตัวของสะพานระหว่าง ตะกอนขนาดเล็ก  pin floc และกลุ่มแบคทีเรีย (การกระจุกของเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกซึ่งรูปแบบกลุ่มตะกอน Floc ) นอกจากนี้หลังจากที่มีการกวนช้าของ flocculants ประจุลบหรือตัว Flocculating  สารเร่งตกตะกอน เหล่านี้ได้รับดูดซับบนอนุภาค polymer โดยทำปฏิกิริยากับการ polymer ประจุบวก มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะค่อยๆผสมตัว Flocculant anionic polymer ที่ความเร็วต่ำเพื่อให้กลุ่มแบคทีเรีย และตะกอน สามารถจับเป็นก้อนเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่
อนุภาคใหญ่ ที่ผ่านการ เติม Poly aluminium Chloride  , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์ เหล่านี้ผูกขนาดใหญ่ที่รู้จักกันเป็นกลุ่มก้อนหรือ agglomerates พวกเขาจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของอนุภาคที่มีการดูดซับของกลุ่มสาเร่งตกตะกอน โพลิเมอร์ในอนุภาค Flocculants  อนุภาค agglomerated เหล่านี้มีความเปราะบางในธรรมชาติ    และสามารถร่วมตัวเข้าไปในอนุภาคตะตกอน ด้วยแรงเชียร์  shear force เพื่อผสมควรจะทำเบา ๆ ปฏิกิริยาตะกอนมีผลต่อขนาดตะกอน Floc Size และลักษณะทางกายภาพ (ทำให้พวกเขากลายเป็นกาวน้อยกว่า) ของก้อนตะกอน Flocs


การใช้งาน Poly aluminium Chloride , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์


หลังจากการเกิด flocculating  ตกตะกอนร่วมตัวมีขนาดใหญ่  อนุภาคแขวนลอยเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ที่พวกเขาจะถูกแยกออก   โดยทั่วไปจากของเหลวโดยเทคนิคการตกตะกอนที่มีความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของสสารแขวนลอยและของเหลว พวกเขายังสามารถแยกออกจากกันโดยใช้เทคนิคอื่น ๆ เช่นการกรองลอยตัว Air flotation


Poly aluminium Chloride  , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์
แข็งตัวและตะกอน


Coagulation and flocculation   วัตถุประสงค์ของ coagulation คือการทำให้ของแข็งอนุภาคแขวนลอยคอลลอยด์ suspended colloidal  นี้ด้วยการเพิ่มปริมาณ ประจุบวก cationic coagulant , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์  ที่เพียงพอของการเกิดตกตะกอน ซึ่งจะช่วยneutralization of the suspended particles เป็นกลางของอนุภาคให้เกิด Floc  ใน การตกตะกอนจะถูกเพิ่มในรูปแบบกลุ่มก้อนของสิ่งสกปรก นี้จะเรียกว่ากลุ่มตะกอน  floc  เหล่านี้จะหนักพอที่จะจมตะกอน   จะทำหลังการ Coagulants เพราะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับอนุภาคหนาที่จะทำให้กลุ่มก้อนของอนุภาคหนัก

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Polyaluminium Chloride Liquid 10 , PAC 10 %, สารเร่งตกตะกอน

Polyaluminium Chloride Liquid 10 %  for sedimentation Precipitation 

เราขาย PAC Lquid 10 %  | ขายส่ง ราคา 4.0 - 5.0   Bht/kg. สารเร่งตกตะกอน ชนิดน้ำ PAC 10 %  |   ราคา  5.0  บาท ....

ติดต่อพนักงานขาย ค่ะ |      คุณมานพ  099-351-6998  
หรือ  ติดต่อทาง      E-mail  :   manop.service@gmail.com

The raw water is pumped by a pump through a hose to a settling tank. The pipeline will have to pay lime and powdered activated carbon. To adjust the water to suit the precipitation. For settling tank to be working Slurry Recirculation Solid Contact a diameter of 58 meters is designed to flow at a rate of 70 mm per minute or 200,000 cubic meters per day. There are currently able to produce up to 3.2 million cubic meters of water per day.

สารเคมีเร่งตกตะกอน :
Anionic Polymer Flocculants |   120  Bht/kg
Cationic Polymer Flocculants |  130 Bht/kg
สารเร่งตกตะกอน PAC น้ำ 10 %
สีเหลืองนิดๆๆ   สามารถลดต้นทุนของท่านได้
Save Cost ... 

Settling tank is divided into two main parts, the reaction (Reaction Zone) and the precipitate (Sedimentation Zone) the reaction is in the public areas of the settling tank. The water should be stirred and mixed with Polyaluminium Chloride Liquid 10 %  and catalyst precipitation. (Polyelectrolyte) within this section and flow away from the reaction to the precipitation of the water, which has a circulation of less than it began with the capture of sediments and fall to the bottom of the tank in the end. The result is water, the sediment was separated by water to flow down the drain while the sediment will fall to the bottom of the tank and removed by the sludge out of the target.Dosing of Chemicals Polyaluminium Chloride Liquid 10 % 

Dosage used in the processing plant Water   there are 5 types of Polyaluminium Chloride Liquid 10 % in to sediment in the water together, then precipitated by dispensing spout entrance settling tank and Mixer forward spin to water turbulence accelerate. Ping reaction Polyaluminium Chloride Liquid 10 % substances with similar properties in the same manner as alum, alum,

The chlorine will be disbursed in two ways:
The pre-Chlorine water supply pipe before settling tank. To kill algae and small creatures, and the other way is to pay.

Poly aluminium Chloride - Powder  18 Bht/kg
จำหน่าย PAC ผง   ราคาถูก ...  ค่ะ

Post-Chlorine It is paid to the tank to kill germs again before pumping and pumping to customers. To the residual chlorine in drinking water pipelines by MWA lime will be disbursed in two ways: the Pre-lime is paid on raw water pipeline before settling tank. To adjust the water to a pH suitable for precipitation. The other way is to pay the Post-lime to adjust the pH of the water before drinking water and provide customers with a pH of drinking water standards of MWA. Catalyst precipitation (Poly Electrolyte) used to pay for accelerated sedimentation allows the precipitation efficiency is possible. It is paid with alum during stress, such as during the rainy season and so on.สาร Coagulants สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ สารเคมีเร่งตกตะกอน Coagulants, Flocculants , Organic flocculants,


ติดต่อพนักงานขาย ค่ะ |      คุณมานพ  099-351-6998  
หรือ  ติดต่อทาง      E-mail  :   manop.service@gmail.com