วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Polyaluminium Chloride Liquid 10 , PAC 10 %, สารเร่งตกตะกอน

Polyaluminium Chloride Liquid 10 %  for sedimentation Precipitation 

เราขาย PAC Lquid 10 %  | ขายส่ง ราคา 4.0 - 5.0   Bht/kg. สารเร่งตกตะกอน ชนิดน้ำ PAC 10 %  |   ราคา  5.0  บาท ....

ติดต่อพนักงานขาย ค่ะ |      คุณมานพ  099-351-6998  
หรือ  ติดต่อทาง      E-mail  :   manop.service@gmail.com

The raw water is pumped by a pump through a hose to a settling tank. The pipeline will have to pay lime and powdered activated carbon. To adjust the water to suit the precipitation. For settling tank to be working Slurry Recirculation Solid Contact a diameter of 58 meters is designed to flow at a rate of 70 mm per minute or 200,000 cubic meters per day. There are currently able to produce up to 3.2 million cubic meters of water per day.

สารเคมีเร่งตกตะกอน :
Anionic Polymer Flocculants |   120  Bht/kg
Cationic Polymer Flocculants |  130 Bht/kg
สารเร่งตกตะกอน PAC น้ำ 10 %
สีเหลืองนิดๆๆ   สามารถลดต้นทุนของท่านได้
Save Cost ... 

Settling tank is divided into two main parts, the reaction (Reaction Zone) and the precipitate (Sedimentation Zone) the reaction is in the public areas of the settling tank. The water should be stirred and mixed with Polyaluminium Chloride Liquid 10 %  and catalyst precipitation. (Polyelectrolyte) within this section and flow away from the reaction to the precipitation of the water, which has a circulation of less than it began with the capture of sediments and fall to the bottom of the tank in the end. The result is water, the sediment was separated by water to flow down the drain while the sediment will fall to the bottom of the tank and removed by the sludge out of the target.Dosing of Chemicals Polyaluminium Chloride Liquid 10 % 

Dosage used in the processing plant Water   there are 5 types of Polyaluminium Chloride Liquid 10 % in to sediment in the water together, then precipitated by dispensing spout entrance settling tank and Mixer forward spin to water turbulence accelerate. Ping reaction Polyaluminium Chloride Liquid 10 % substances with similar properties in the same manner as alum, alum,

The chlorine will be disbursed in two ways:
The pre-Chlorine water supply pipe before settling tank. To kill algae and small creatures, and the other way is to pay.

Poly aluminium Chloride - Powder  18 Bht/kg
จำหน่าย PAC ผง   ราคาถูก ...  ค่ะ

Post-Chlorine It is paid to the tank to kill germs again before pumping and pumping to customers. To the residual chlorine in drinking water pipelines by MWA lime will be disbursed in two ways: the Pre-lime is paid on raw water pipeline before settling tank. To adjust the water to a pH suitable for precipitation. The other way is to pay the Post-lime to adjust the pH of the water before drinking water and provide customers with a pH of drinking water standards of MWA. Catalyst precipitation (Poly Electrolyte) used to pay for accelerated sedimentation allows the precipitation efficiency is possible. It is paid with alum during stress, such as during the rainy season and so on.สาร Coagulants สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ สารเคมีเร่งตกตะกอน Coagulants, Flocculants , Organic flocculants,


ติดต่อพนักงานขาย ค่ะ |      คุณมานพ  099-351-6998  
หรือ  ติดต่อทาง      E-mail  :   manop.service@gmail.com