วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride คุณภาพดี สำหรับระบบตกตะกอน น้ำประปา, น้ำทิ้ง ราคา 5.0 บาท/กิโล

Flocculation ด้วย  PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride   การบวนการ เร่งตกตะกอน เป็นกระบวนการทางกายภาพและเคมีที่ใช้ในการกำจัดตะกอนที่มองเห็นและวัสดุ   ออกจากน้ำซึ่งจะทำให้มันเป็นคอลลอยด์  ก็สามารถทำได้ด้วยการกวน และการเต็ม สารเร่งตกตะกอน, Coagulants  วิธีการ Colloidal ด้วยการผสมที่แตกต่างกัน อนุภาค collidal ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา   จะร่วมตัวเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ BIG FLOCC  และ สามารถมองเห็นได้  สามารถผ่านกระดาษกรอง   สามารถใช้สระว่ายน้ำ, น้ำประปา และน้ำเสียแพคน้ำ 10 %  ราคา 5.0  บาท/กิโลติดต่อพนักงานขาย ค่ะ | คุณมานพ 099-351-6998
หรือ ติดต่อทาง E-mail : manop.service@gmail.com
ในกระบวนการตกตะกอน flocculation  ที่มีการใช้  PAC Liquid 10 %, Poly aluminium Chloride และ โพลิเมอร์ ประจุลบ anionic polymer 


ที่ใช้เป็นการก่อตัวของสะพานระหว่าง ตะกอนขนาดเล็ก  pin floc และกลุ่มแบคทีเรีย (การกระจุกของเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกซึ่งรูปแบบกลุ่มตะกอน Floc ) นอกจากนี้หลังจากที่มีการกวนช้าของ flocculants ประจุลบหรือตัว Flocculating  สารเร่งตกตะกอน เหล่านี้ได้รับดูดซับบนอนุภาค polymer โดยทำปฏิกิริยากับการ polymer ประจุบวก มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะค่อยๆผสมตัว Flocculant anionic polymer ที่ความเร็วต่ำเพื่อให้กลุ่มแบคทีเรีย และตะกอน สามารถจับเป็นก้อนเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่
อนุภาคใหญ่ ที่ผ่านการ เติม Poly aluminium Chloride  , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์ เหล่านี้ผูกขนาดใหญ่ที่รู้จักกันเป็นกลุ่มก้อนหรือ agglomerates พวกเขาจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของอนุภาคที่มีการดูดซับของกลุ่มสาเร่งตกตะกอน โพลิเมอร์ในอนุภาค Flocculants  อนุภาค agglomerated เหล่านี้มีความเปราะบางในธรรมชาติ    และสามารถร่วมตัวเข้าไปในอนุภาคตะตกอน ด้วยแรงเชียร์  shear force เพื่อผสมควรจะทำเบา ๆ ปฏิกิริยาตะกอนมีผลต่อขนาดตะกอน Floc Size และลักษณะทางกายภาพ (ทำให้พวกเขากลายเป็นกาวน้อยกว่า) ของก้อนตะกอน Flocs


การใช้งาน Poly aluminium Chloride , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์


หลังจากการเกิด flocculating  ตกตะกอนร่วมตัวมีขนาดใหญ่  อนุภาคแขวนลอยเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ที่พวกเขาจะถูกแยกออก   โดยทั่วไปจากของเหลวโดยเทคนิคการตกตะกอนที่มีความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของสสารแขวนลอยและของเหลว พวกเขายังสามารถแยกออกจากกันโดยใช้เทคนิคอื่น ๆ เช่นการกรองลอยตัว Air flotation


Poly aluminium Chloride  , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์
แข็งตัวและตะกอน


Coagulation and flocculation   วัตถุประสงค์ของ coagulation คือการทำให้ของแข็งอนุภาคแขวนลอยคอลลอยด์ suspended colloidal  นี้ด้วยการเพิ่มปริมาณ ประจุบวก cationic coagulant , PAC , โพลีอะลูมิเนียม คลอไลด์  ที่เพียงพอของการเกิดตกตะกอน ซึ่งจะช่วยneutralization of the suspended particles เป็นกลางของอนุภาคให้เกิด Floc  ใน การตกตะกอนจะถูกเพิ่มในรูปแบบกลุ่มก้อนของสิ่งสกปรก นี้จะเรียกว่ากลุ่มตะกอน  floc  เหล่านี้จะหนักพอที่จะจมตะกอน   จะทำหลังการ Coagulants เพราะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับอนุภาคหนาที่จะทำให้กลุ่มก้อนของอนุภาคหนัก